Hanna – Att ta för givet…

Hanna – Att ta för givet…

Det här är mitt projekt, Att ta saker för givet, som jag arbetat med under de tilldelade projektveckorna.

Det finns så mycket som går att lägga in i värdet av att vara människa. Det finns också så mycket basala saker i att vara människa som tas för givet. En sådan sak som vår förmåga att röra på oss, att kunna förflytta sig från en plats till en annan eller att kunna greppa någonting med sina händer. Vad händer när det tas ifrån oss? Vad händer när ens rörelseförmåga försvinner eller att smärta gör en oförmögen att röra sig? Vad händer då en inte längre kan vrida sin kropp och uppleva vad som finns runt omkring? Går det att relatera till hur det skulle vara och vad det skulle innebära eller är det först då en upplever det som det går att förstå.

Process

Animationerna är gjorda i stop motion i Adobe Premier och består av 15-20 bilder, 9×9 cm, vardera. Bilderna är målade i akvarell och sedan skannade.

Text, inspiration:

Det knakar till, du vänder dig om
Det är som om
Bitar av dig inte vill sitta kvar
Men de är vad du har
Det som är du vill inte hållas samman
Men vad gör det om en faller isär
Du är ju kvar här
Det knakar till och armen ligger kvar en bit bort
Ska du ta hand om det fort?
Det kan nog vänta en minut
Det tar nog slut
Du vänder dig om igen
Du tar det sen
Det som är du vill inte hållas samman
Men vad gör det om en faller isär

Du är ju kvar här